vetLink

Wersja: v. 6.85.0

Rozpoczęcie pracy

Uwaga! Wielkie i małe litery są rozróżniane!

Komunikaty

  Najważniejsze zmiany w ostatniej aktualizacji:

  • zmiany w Rejestrze PR wymagane przez Rozporządzenia z dn. 30.04.2018 r.
  • automatyczne oznaczanie kolorem czerwonym zmienionych, wykreślonych oraz zawieszonych działalności w Rejestrze Pośredników

  Wcześniejsze zmiany:

  MAPA ELEKTRONICZNA:

  • wyświetlanie stad na mapie (dotyczy stad posiadających współrzędne GIS)
  • wyświetlanie granic województw, powiatów, miejscowości i gmin
  • możliwość wydrukowania mapy
  • zmiana sposobu dodawania ognisk i obszarów

  REJESTRY:

  • obsługa kartoteki stad w Ewidencji (po edycji stada wyświetlonego na liście możliwe dodawanie, usuwanie, archiwizacja i sklejanie)
  • w Ewidencji podmiotów dodany filtr "bez stad"

  VETLINK:

  • zmiana wyglądu okna do edycji stada, dodanie pola z pozycją GIS.
  • Usuwanie, archiwizacja i sklejanie stad jest możliwe po otwarciu okna stada, kliknięcie przycisku "Zmień dane" - wówczas, w prawym górnym rogu są widoczne linki "Usuń stado", "Archiwizuj stado" oraz "Sklej z innym stadem".

  Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią Państwu pracę.

  Wszelkie uwagi do programu należy zgłaszać drogą mailową: weterynaria@marcel.pl.

  Link do zdalnego polączenia.

 • UWAGA

  Administracją użytkowników w systemie vetLink zajmują się pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.
 • Sprawy dotyczące haseł, dodawania lub usuwania nowych użytkowników oraz zmiany pełnionej funkcji należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.
 • UWAGA: Dnia 08.10.2019 r. Baza systemu Vetlink została uaktualniona danymi z ARiMR.

 • UWAGA: Dnia 08.04.2019 r. Baza systemu Vetlink została uaktualniona danymi z ARiMR.

 • UWAGA: Dnia 08.02.2018 r. Baza systemu Vetlink została uaktualniona danymi z ARiMR.

 • UWAGA: Dnia 08.05.2018 r. Baza systemu Vetlink została uaktualniona danymi z ARiMR.